چرا بلوک سبک هبلکس
شرکت سوران بتن؟

بلوک سبک هبلکس به نسبت در مقایسه با آجر و بتن، سبک‌تر می باشد، سبکی مصالح ، مقاومت مصالح در مواجهه با زلزله را افزایش می‌دهد و به همان نسبت شانس کمتری را برای وقوع تلفات و آسیب به زندگی انسان پدید می‌آورد.

Image
Image

بلوک اتوکلاو شده هبلکس به دلیل استفاده از مواد اولیه مناسب حرارت را به کندی انتقال می دهد، لذا با مقاومتى بیش از 5 ساعت به‌عنوان یك دیوار ضد آتش در ساختمان‌ عمل می کند.

8*25*60    10*25*60    12*25*60    15*25*60    20*25*60