Image

 

 
شرکت سوران بتن اولین تولید کننده بلوک هبلکس در استان مازندران می باشد. بلوکهای هبلکس تولید شده در این واحد با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق شمال کشور طی مطالعات و بررسی های چندین ساله متخصصین این مجموعه کاملا عایق و مقاوم در برابر رطوبت تولید میگردد.

 

  • قیمت تمام شده پایین تر در سطح استان مازندران به دلیل ارسال بار از کارخانه مازندران

  • وزن بسیار سبک و کاهش بار مرده ساختمان

  • قابلیت شیار پذیری ، میخ و سوراخکاری آسان

  • سرعت بالای ساخت و حمل و نقل آسانشرکت سوران بتن اولین تولید کننده بلوک هبلکس در استان مازندران می باشد. بلوکهای هبلکس تولید شده در این واحد با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق شمال کشور طی مطالعات و بررسی های چندین ساله متخصصین این مجموعه کاملا عایق و مقاوم در برابر رطوبت تولید میگردد.


  • قیمت تمام شده پایین تر در سطح استان مازندران به دلیل ارسال بار از کارخانه مازندران

  • وزن بسیار سبک و کاهش بار مرده ساختمان

  • قابلیت شیار پذیری ، میخ و سوراخکاری آسان

  • سرعت بالای ساخت و حمل و نقل آسان